2011. november 22., kedd

Úúúúúúúúúúúúúj!

Új blogunk van!
Kattints ide!!!!!!!!!!

Tihanyi fotós hétvége


Péntektől vasárnapig Tihanyi fotós hétvége lesz minden érdeklődő diák számára.

Molnár Gábor geofizikus előadása

Pénteken Molnár Gábor geofizikus tart előadást a gimnáziumban.

Közeleg az ÁDVENT!

Adventi gyertyagyújtás

Adventi készületünk egyik legfontosabb eleme az adventi vasárnap estéken tartott gyertyagyújtás, amely aztán majd minden pannonhalmi diák meghatározó élményévé is válik. Az idei gyertyagyújtásokat a bazilika felújítása, az ebből adódó helyszűke miatt a korábbiaktól eltérő időpontban és helyen tartjuk.

1. gyertyagyújtás: nov. 26. (szombat) 18:00  tornaterem
3. gyertyagyújtás: dec. 10. (szombat) 18:00 tornaterem
4. gyertyagyújtás: dec. 16. (péntek) 17:30 tornaterem/Hospodár. Utána: karácsonyváró éneklés


Mindenkit szeretettel várunk!!!!

2011. november 20., vasárnap

Vasárnapi evangélium (Mt 25,31-46)

Az utolsó ítélet
 31Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. 32Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. 33A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. 34Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! 35Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. 36Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. 37Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? 38Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? 39Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? 40A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. 41Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült. 42Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom. 43Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni. 44Ekkor ezek is megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra? 45Erre majd ezt feleli: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. 46Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre."

2011. november 19., szombat

Szülő-diák találkozó

Kedves Szülők!

Köszönjük mindenkinek, aki itt tudott lenni a fogadónapi találkozáson. Külön köszönet a sok-sok süteményért. A fiúk estére minden maradékot elpusztítottak!

2011. november 17., csütörtök

2011. november 15., kedd

Kiss-Szabó Viktória zongorakoncertje

2011. november 15-én 18.00-kor a tornateremben 

KISS-SZABÓ VIKTÓRIA

 ad zongorakoncertet

Műsor:
Bartók: Szvit Op. 14.
Bach: H-dúr prelúdium és fúga WK I
B
rahms: fisz-moll szonáta Op. 2. No. 2.
 

Schubert-est

Zenész diákjaink Schubert-estje

2011. november 20-án este 17:30-kor a tornateremben lesz legkiválóbb muzsikusaink Schubert-koncertje, amely a tavalyi nagy sikerű Chopin-est méltó folytatása. A fogadónap lezárásaként nagy szeretettel hívjuk diákjaink szüleit is a hangversenyre, amelyen immár második alkalommal hallhatják új Schimmel-zongoránkat.

Beszélgetés a gazdasági válságról

Hétfőn este a földrajz szakkörös diákok Tamás Ambrus édesapja által vezetett beszélgetésen vehettek részt.

Fotókiállítás: A fény képei

Hétfőn este fotókiállítás megnyitója volt a gimnázium tetőtéri kiállítóhelyén.

"A fény képei"

c.  fotókiállítást  Kincses Károly fotótörténész nyitotta meg.

kiállítók:
Hauer Lajos
fotóművész és
Kohán Ferenc
grafikus

2011. november 13., vasárnap

Vasárnapi evangélium (Mt 25,14-30)

A talentumokról szóló példabeszéd
 14Úgy lesz, mint azzal az emberrel, aki idegenbe készült. Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát. 15Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. 16Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, s másik ötöt nyert rajta. 17Ugyanígy az is, aki kettőt kapott, másik kettőt szerzett. 18Aki egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette urának pénzét. 19Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott. 20Jött, aki öt talentumot kapott, és felmutatta a másik öt talentumot: Uram, öt talentumot adtál, nézd, másik ötöt nyertem rajta. - 21Jól van, te hűséges, derék szolga - mondta neki ura. - Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe! 22Jött az is, aki két talentumot kapott, s így szólt: Uram, két talentumot adtál, nézd, másik kettőt szereztem. - 23Jól van, te hűséges, derék szolga. Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe! 24Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Ez így beszélt: Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Aratsz, ahol nem vetettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál. 25Ezért félelmemben mentem, elástam a földbe talentumodat. Itt van, ami a tiéd. - 26Te mihaszna, lusta szolga! - kiáltott rá ura. - Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, s ott is gyűjtök, ahol nem szórtam. 27Oda kellett volna adnod pénzemet a pénzváltóknak, hogy megjövet kamatostul kaptam volna vissza. 28Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! 29Mert annak, akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki; akinek meg nincs, attól még amije van is, elveszik. 30Ezt a mihaszna szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.

Országos Kéktúra (Zirc - Tés) Vasárnap reggel elindultunk a Bakonyba! Zirc-Kardosréten elmentünk szentmisére, majd irány az erdő. Idén 50 éves az Országos Kéktúra, így mi is elkezdtük a pecsételgetést a fiúkkal. Jó 20 km-t mentünk Zircről Tés felé. A túra amúgy kb. 1100 km, úgyhogy egy jó pár évig (évtizedig) kitart...